Podcast – Planning en Uitleg

Deze pagina geeft wat extra informatie voor mensen geïnteresseerd in de podcast. De opzet is om verschillende mensen hun eigen interesse en perspectief te laten delen over een thema dat relevant is voor de samenleving op dit moment. Voor Merel en Wessel als geesteswetenschappers is het een mooie gelegenheid om te laten zien hoe de verbanden tussen verschillende uitingen van cultuur waardevol zijn bij het onderzoeken van maatschappelijke thema’s. Daarnaast is het één van de mooiste dingen ter wereld als mensen vertellen over dingen die ze interessant of mooi vinden en daar een prettig gesprek over te hebben.

We mikken op één, twee of drie gasten per aflevering. Doe je een keer mee? Voor praktische zaken zoals locatie kun je ook contact met ons opnemen.

We koppelen thema’s aan data op verzoek van de gasten. Als je dus graag een bepaald onderwerp bespreekt, wordt dat het thema van de datum waarop jij aanwezig kunt zijn. Als je een thema wilt aandragen, is dat ook goed!

De data waarop wij nog gasten kunnen gebruiken:

 1. vrijdag 28 juni
 2. vrijdag 19 juli
 3. vrijdag 27 september
 4. zaterdag 19 oktober
 5. vrijdag 22 november

Thema’s

 1. klimaatveranderingsontkenning
 2. vluchtelingenproblematiek/grenzen/immigratie
 3. opkomst van populisme (“rise of populism”)
 4. verloren verbindingen/verlies aan gemeenschapszin
 5. religieus fundamentalisme
 6. wat is ‘t doel van onderwijs?
 7. niet voor de winst (de economie heeft nodig dat niet alles voor de winst is)