Geluid

Op het podium voor muzikale en auditieve expressie in verschillende vormen figureert mijn huidige band Het Bewind (Instagram / YouTube) als hoofdact, maar ook projecten als Squant en individuele composities.